Konflikt – szansa na rozwój

Cele szkolenia:

Zajęcia interwencyjno-warsztatowe dla młodzieży mające na celu próbę rozwiązania konfliktu klasowego, zmniejszenia poziomu agresji oraz poprawy komunikacji. Zajęcia są szczególnie przydatne, kiedy konflikt w klasie związany z jedną osoba lub grupą staje się niemożliwy do rozwiązania samodzielnie przez klasę.

Forma zajęć:

Warsztat, wykład

Czas trwania:

  • 2 godz. lekcyjne

Program:

  • Charakterystyka konfliktu.
  • Omówienie roli sprawcy, ofiary i obserwatorów.
  • Analiza różnych punktów widzenia konfliktu.
  • Skuteczna komunikacja własnych uczuć.
  • Poszukiwanie rozwiązania konfliktu.
Podziel się swoją opinią: