Mechanizmy motywacyjne – wykorzystanie w procesie edukacji

Opis szkolenia

Program zajęć nastawiony jest na zapoznanie uczestników z psychologicznymi mechanizmami motywacji w ujęciu poznawczo – behawioralnym oraz możliwością ich wykorzystania w pracy z uczniem.

Cele szkolenia:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii motywacji,
  • wskazanie możliwości zastosowania tejże wiedzy w praktyce szkolnej,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych i ich przeniesienie na relacje z uczniem, rodzicem, innym nauczycielem.

Forma zajęć:

Wykładowo – warsztatowa

Czas trwania:

  • 12 godz.

Program:

  • Pojęcie motywacji: wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Teoria potrzeb A. Maslowa i jej przełożenie na funkcjonowanie dziecka w szkole
  • Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli: przyczyny, etapy, symptomy
  • Znaczenie motywacji w procesie kształcenia.
  • Rola nauczyciela w kształtowaniu motywacji ucznia.
  • Sposoby motywowania uczniów do nauki: praca na „poprzeczce”, wykorzystanie wzmocnień pozytywnych (pochwały, nagrody, systemy żetonowe).

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną na temat psychologicznych mechanizmów motywacji. Poznają możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, co przyczyni się do rozwoju ich umiejętności interpersonalnych, potrzebnych w codziennej pracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami.

Podziel się swoją opinią: