Ocena ryzyka dysleksji u uczniów – diagnoza i formy pomocy w szkole

Opis szkolenia

Opis szkolenia: Diagnoza pedagogiczna jako element diagnozy wielozakresowej jest procesem polegającym na gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o uczniu, ma ona na celu rozpoznanie i dokonanie oceny jego poziomu umiejętności czytania i pisania. Myślą przewodnią jest tu idea wczesnej diagnozy i pracy korekcyjno-kompensacyjnej podejmowanej wobec dzieci, u których zaobserwowano pierwsze symptomy nieharmonijnego rozwoju. Bez względu na dalszy rozwój ewentualnej dysleksji, podjęcie interwencji terapeutycznej jest jedynym słusznym krokiem. Nie należy się obawiać etykietowania dziecka. Konsekwencje „przeoczenia” problemu niekorzystnie rzutują na przebieg dalszej drogi edukacyjnej.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zagadnieniem ryzyka dysleksji
 • wprowadzenie do diagnozowania ryzyka dysleksji
 • zapoznanie z metodami diagnostycznymi
 • przegląd skutecznych metod terapii
 • zapoznanie z zasadami codziennej pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji

Forma zajęć:

Warsztat, wykład

Czas trwania:

 • 3 godz.

Program:

 • Syptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Praca z dzieckiem z ryzyka dysleksji, jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Skala ryzyka dysleksji (SRD) prof. M. Bogdanowicz.
 • Symptomy nieharmonijnego rozwoju trudnym doświadczeniem szkolnym.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji.
 • Zasady i specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi ryzyka dysleksji
Podziel się swoją opinią: