Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Budowanie systemowej strategii wspierania ucznia w środowisku szkolnym

Opis szkolenia

Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom w placówce oświatowej. Przedstawia praktyczne metody przezwyciężania problemu w środowisku szkolnym i przygotowuje do opracowania przez dany zespół nauczycieli strategii działań pomocowych dla konkretnego dziecka.

Cele szkolenia:

  • Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów zaburzeń zachowania u dziecka. Uporządkowanie refleksji o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych.
  • Przygotowanie do praktycznej formy pracy z dzieckiem – budowania strategii pomocy wybranemu dziecku w danym środowisku szkolnym.

Forma zajęć:

Prezentacja, wykład, dyskusja. Ponadto proponowana kontynuacja w formie warsztatu prowadzącego do opracowania przez grupę nauczycieli strategii pracy i pomocy wybranemu dziecku z zaburzeniami zachowania.

Czas trwania:

  • 3 godziny wykład, prezentacja. Plus opcjonalnie 2 godziny warsztatu dla nauczycieli zainteresowanych opracowaniem strategii dla dziecka (może być innego dnia).

Program:

  • Rozróżnienie zaburzeń zachowania od problemów wychowawczych stwarzanych przez ucznia czy klasę.
  • Przyczyny i mechanizmy utrwalania zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
  • Sposoby przerwania dysfunkcjonalnych mechanizmów i powstrzymania destrukcji.
  • Praktyczne formy pomocy wypracowane w przykładowej szkole poznańskiej. W tym kontrakt, strategia pomocy, wolontariat, grupa terapeutyczna, praca indywidualna z uczniem.
  • Szczegółowe omówienie kroków budowania strategii pomocy uczniowi w środowisku szkolnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę o emocjach i potrzebach dziecka z zaburzeniami zachowania. Zostaną przygotowani do tego by skutecznie powstrzymać mechanizm dysfunkcji. Poznają rozbudowane formy pomocy dziecku i zostaną przygotowani do konstruowania strategii pomocy wobec podopiecznego z własnej placówki.

Podziel się swoją opinią: