Radzenie sobie ze stresem

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stałego stresu, co prowadzić może do wypalenia zawodowego, a przynajmniej spadku satysfakcji płynącej z pracy zawodowej.
Udział w szkoleniu prowadzi do rozpoznawania źródeł stresu, pomaga wypracować strategie radzenia sobie z nim. Jest drogą do odzyskania spokoju i pewności siebie w sytuacjach trudnych.

Cele szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru teorii stresu oraz radzenia sobie ze stresem
  • Wypracowanie indywidualnych strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
  • Rozwinięcie umiejętności dbania o siebie.
  • Mindfulness – droga do bardziej świadomego życia

Forma zajęć:

Warsztat, praca w nurcie mindfulness, krótkie elementy wykładu.

Czas trwania:

  • Szkolenie podstawowe: 3 godz.
  • Szkolenie rozszerzone: 2×3 godz.

Program:

  1. Rozpoznawanie źródeł stresu.
  2. Objawy wyskiego poziomu stresu.
  3. Radzenie sobie ze stresem. radzenie sobie z nim.
  4. Uważna obecność jako droga do odzyskiwania spokoju.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Udział w szkoleniu ma wspomóc osobę na drodze jej osobistego rozwoju. Prowadzi do bardziej świadomego uczestnictwa w sytuacjach trudnych, co redukuje poziom napięcia i pomaga świadomie radzić sobie ze stresem.
Szkolenie może być elementem profilaktyki wypalenia zawodowego, która jest szczególnie potrzebna w sytuacji wykonywania zawodu nauczyciela.

Podziel się swoją opinią: