Relacje rówieśnicze dzieci, jak reagować na problemy interpersonalne?