Ryzyko zaburzeń rozwojowych u niemowląt i małych dzieci

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników żłobków i klubów dziecięcych, w których podejmuje się opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Szkolenie służy przygotowaniu słuchaczy do rozpoznawania symptomów ryzyka rozwojowego, do wspierania rodziców w poszukiwaniu pomocy, wreszcie do postępowania z dziećmi, które prezentują symptomy nieprawidłowości rozwojowych.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie słuchaczy z symptomami nieprawidłowego rozwoju niemowląt i małych dzieci.
 • Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju
 • Przedstawienie znaczenia relacji matka-dziecko dla przebiegu rozwoju dziecka
 • Przygotowanie słuchaczy do wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych
 • Przygotowanie słuchaczy do wspierania rodziców dzieci z problemami rozwojowymi.

Forma zajęć:

Elementy wykładu, analiza filmów, dyskusja, elementy warsztatu.

Czas trwania:

Szkolenie podstawowe: 3 g, szkolenie rozszerzone : 3x3g.

Program:

 1. Zaburzenia rozwoju niemowląt i małych dzieci.
  • czynniki ryzyka rozwojowego
  • b.symptomy nieprawidłowości rozwoju niemowląt i małych dzieci
  • 3.postępowanie z dziećmi o nieprawidłowym przebiegu rozwoju
 2. Kontekst środowiskowy rozwoju małych dzieci
  • relacja matka-dziecko jako fundament rozwoju psychicznego
  • wspieranie rodziców małych dzieci w ich funkcjach rodzicielskich
 3. Wspomaganie rozwoju małych dzieci
  • podstawowe pojęcia dotyczące wwrd
  • system wwrd w Polsce

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Słuchacze nauczą się rozpoznawać przejawy nieprawidłowego rozwoju u niemowląt i małych dzieci. Zwiększenie wrażliwości osób opiekujących się małymi dziećmi prowadzić będzie do trafniejszego rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb. Pomoże radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, wynikającymi z niezrozumiałego zachowania dzieci. Wzrost poczucia pewności siebie w kontakcie z dziećmi i ich rodzicami podniesie poziom satysfakcji z pracy słuchaczy.

Podziel się swoją opinią: