Samopoznanie a planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

Opis szkolenia:

Poznanie przez uczniów swoich umiejętności i predyspozycji ważnych w procesie wyboru ścieżki kształcenia i planowania kariery zawodowej. Uświadomienie uczniom znaczenia planowania kariery zawodowej.

Forma zajęć:

Warsztaty

Czas trwania:

  • 1 godz.

Program:

  • Identyfikacja własnych umiejętności na podstawie zainteresowa
  • Odkrywanie własnych możliwości: określenie mocnych i słabych stron
  • Planowanie kariery

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Samopoznanie. Określenie swoich umiejętności i możliwości.

Podziel się swoją opinią: