Trening twórczości dla nauczycieli –czyli jak odkryć i wykorzystać własną kreatywność do rozwiązywania problemów życia zawodowego i osobistego

Opis szkolenia

Codzienność zmusza nas do szybkiego podejmowania decyzji i natychmiastowego rozwiązywania problemów zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Presja czasu i orientacja na efekt powodują, że często zachowujemy się rutynowo i automatycznie powtarzając wcześniejsze i niekoniecznie w pełni skuteczne sposoby działania. Aby zerwać z takim nawykowym postępowaniem należy uruchomić dociekliwość, dłużej i wytrwalej drążyć problem. Takie warunki pozwolą na znalezienie rozwiązań niekonwencjonalnych, nowych, ale także efektywnych.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z takimi metodami pracy umysłowej, która sprzyja myśleniu dywergencyjnemu, w ramach którego znajdujemy kilka równie skutecznych i oryginalnych rozwiązań problemu z którym np. borykamy się ponownie. Podczas szkolenia zostaną zaaranżowane warunki w których takie wielotorowe myślenie jest możliwe a jego dalsze, samodzielne rozwijanie może prowadzić do twórczych rozwiązań.

Forma zajęć:

Dominującą formą pracy przewidzianą w ramach zajęć jest przede wszystkim forma warsztatowa umożliwiająca przećwiczenie wybranych strategii twórczego myślenia. Ćwiczenia poprzedzone zostaną wprowadzeniami teoretycznymi dotyczącymi zasad ich realizacji i spodziewanych efektów.

Czas trwania:

  • 4 godz.

Program:

  • Wprowadzenie do problematyki twórczości
  • Diagnoza potencjału twórczego
  • Wzbudzanie ciekawości poznawczej
  • Identyfikacja sztywności poznawczej
  • Pakiet prostych ćwiczeń zwiększających kreatywność

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poznanie osobistych stymulatorów i inhibitorów aktywności twórczej. Podjęcie próby przezwyciężenia ograniczeń potencjału kreatywnego. Zapoznanie się z prostymi technikami, które umożliwiają rozwijanie twórczości na co dzień. Zdobycie wiedzy na temat sposobu utrwalania i intensyfikowania zachowań inwentycznych w przyszłości.

Podziel się swoją opinią: