Wypalenie zawodowe – 2-cześciowe szkolenie profilaktyczne

Opis szkolenia

Nauczyciel jest zawodem szczególnie narażonym na wypalenie zawodowe w związku z wysokim poziomem sytuacji stresogennych i pracą z drugim człowiekiem. Szkolenie ma na celu zapoznanie kadry ze zjawiskiem stresu i wypalenia zawodowego, sygnałów ostrzegawczych i objawów wskazujących na wypalenie i sposobów radzenia sobie z jego pierwszymi objawami. Celem szkolenia jest również dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, jako pomocy w poznawaniu i respektowaniu własnych granic.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z terminem „wypalenie zawodowe”
  • nauczenie identyfikacji czynników ryzyka wypalenia zawodowego
  • zapoznanie uczestników z symptomami nadmiernego stresu
  • zapoznanie ze strategiami zapobiegającymi wypaleniu zawodowemu

Forma zajęć:

Warsztat, wykład

Czas trwania:

  • 3 godz.

Program:

  • Definicja stresu i wypalenia zawodowego.
  • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i objawów wypalenia zawodowego.
  • Sposoby radzenia sobie z pierwszymi objawami wypalenia.
  • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic.
  • Wybrane sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej.
Podziel się swoją opinią: