Archiwa pracownicy

Marta Krzewina

Marta Krzewina pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, terapeuta . Absolwentka Pedagogiki ogólnej na UAM w Poznaniu ,specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganiem rozwoju i edukacji osób ze spektrum Autyzmu.…

Joanna Stroemich

Jest psychologiem. W 1996 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Od 18 lat pracuje w szkole, a od 5 lat również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się diagnozą i…

Anna Kaźmierczak

Pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAM w Poznaniu, specjalizacji wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku pedagoga. Jest autorką i współautorką wielu projektów i programów edukacyjno-wychowawczych. Ukończyła wiele kursów i szkoleń. Posiada certyfikat Trenera Zastępowania Agresji (ART)orazcertyfikat terapeuty…

Monika Samolczyk

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w edukacji przedszkolnej. Muzyk, glottodydaktyk i glottoterapeuta.  Posiada certyfikat EEG Biofeedback I stopnia. W Poradni zajmuje się: terapią ręki i zaburzeń motoryki małej treningami EEG biofeedback

Dominika Krymuza

filolog języka polskiego, ologofrenopedagog. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Posiada certyfikat terapeuty EEG biofeedback I stopnia, TUS, w trakcie studiów Diagnoza i Terapia Pedagogiczna.

Anna Zalewska

Nauczycielka współorganizująca proces dydaktyczno – wychowawczy. Ukończyła Stosunki międzynarodowe oraz Pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Praca z dziećmi nadaje sens jej życiu, a żywy temperament, pomaga nadążyć za współczesnym uczniem. Wesołe usposobienie, otwartość i empatia są jej zdaniem kluczem do zrozumienia…

Magdalena Ławniczak

Pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAM w Poznaniu, specjalizacji edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Dysponuje doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy wykorzystuje…

Justyna Zadrzyńska

Terapeuta pedagogiczny, absolwentka m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szkołach Da Vinci jest nauczycielem współorganizującym proces dydaktyczno – wychowawczy. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń.  Posiada certyfikat terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Certyfikat terapeuty…

Marta Krajewska

Psychopedagog, doradca zawodowo- personalny, terapeuta.Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla ucznia z autyzmem. Posiada certyfikat terapeuty Instrumental Enrichment, kurs do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP, terapii dziecka z autyzmem, terapii poznawczo- behawioralnej, terapii ręki,…

Angelika Tomaszewska

Ukończyła studia magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność edukacja medialna i informatyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych Collegium Da Vinci z zakresu edukacji i terapii osób z autyzmem oraz kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna na…