Magdalena Ławniczak

Pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAM w Poznaniu, specjalizacji edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Dysponuje doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z terapii pedagogicznej jak i arteterapii (terapii przez sztukę). Posiada certyfikat terapeuty EEG biofeedback I stopnia.

W Poradni zajmuje się:
  • treningami EEG biofeedback
  • terapią pedagogiczną