Terapia metodą instrumental enrichment – PIERWSZY RAZ W POZNANIU!

To nowatorska metoda terapii trudności poznawczych i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Twórcą jest Profesor Reuven Feuerstein z Jerozolimy. Jest to metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja).

Metoda adresowana jest w szczególności do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysleksją rozwojową. Pozwala na przezwyciężanie trudności w funkcjonowaniu wywołanych dysleksją. Metoda ta jest nowym kierunkiem edukacji, który zdał już egzamin na świecie, wnosząc nowe spojrzenie na nieograniczone możliwości intelektualne dzieci, na które patrzy się nie przez pryzmat tego, co można dostrzec, lecz pod kątem ich potencjału. Uczy osobę trenującą jak się uczyć i w pełni wykorzystywać swoje zdolności na etapie zbierania informacji, przetwarzania jej oraz przedstawiania konkluzji.

Celem nadrzędnym programu IE jest kształtowanie myślenia krytycznego, oraz nauka strategii, organizacji, sposobów myślenia, kształtowanie umiejętności poznawczych oraz automatyzacji, które umożliwiają dzieciom uczenie się.

Dla kogo?
  • dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności szkolne o różnym podłożu)
  • dla osób z obniżonym rozwojem umysłowym (od 7 roku życia)
  • dla dzieci zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego
  • dla osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego (uszkodzenia mózgu, padaczka)
  • dla dzieci impulsywnych, nadruchliwych (od 7 roku życia)
  • dla dzieci zaniedbanych środowiskowo
Czas trwania

Koszt