Warsztaty dla uczniów

Opis warsztatów:

Prowadzimy warsztaty dla uczniów, które realizujemy na terenie Państwa placówek. Tematykę i program szkoleń dostosowujemy do grupy wiekowej, specyfiki grupy, diagnozy wychowawczej zespołu klasowego i specyfiki problemów występujących w grupie.

Czas trwania:

Warsztaty trwają od 2-4 godzin lekcyjnych.

Koszt warsztatów:


Koszt warsztatów to 200 zł za godzinę szkoleniową.


Tematyka i opis szkoleń dla uczniów

Konflikt – szansa na rozwój

Konflikt – szansa na rozwój

Cele szkolenia: Zajęcia interwencyjno-warsztatowe dla młodzieży mające na celu próbę rozwiązania konfliktu klasowego, zmniejszenia poziomu agresji oraz poprawy komunikacji. Zajęcia są szczególnie przydatne, kiedy konflikt w klasie związany z jedną…

Być sobą – tak łatwo powiedzieć…

Być sobą – tak łatwo powiedzieć…

Cele szkolenia: Zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej mające na celu pracę z uczniem nad świadomością bycia w grupie i wpływu jaki grupa może wywierać. Podczas warsztatów uczestniczy uczą się jak…

Być przedsiębiorczym

Być przedsiębiorczym

Opis szkolenia: Zapoznanie uczniów z pojęciem przedsiębiorczości. Wzbudzenie postaw przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej w społeczeństwie. Forma zajęć: Warsztaty Czas trwania: 1 godz. Program: Pęcie przedsiębiorczościJestem kreatywny i przedsiębiorczyPlusy i minusy…

Samopoznanie a planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

Samopoznanie a planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

Opis szkolenia: Poznanie przez uczniów swoich umiejętności i predyspozycji ważnych w procesie wyboru ścieżki kształcenia i planowania kariery zawodowej. Uświadomienie uczniom znaczenia planowania kariery zawodowej. Forma zajęć: Warsztaty Czas trwania:…

Uczenie się a siła twórczego myślenia

Uczenie się a siła twórczego myślenia

Opis szkolenia: Zapoznanie się z barierami w procesie uczenia się. Pobudzanie kreatywnego i twórczego myślenia. Forma zajęć: Warsztaty Czas trwania: 1 godz. Program: Pokonywanie barier w uczeniu się.Ćwiczenia kreatywnego myśleniaRola…