Cennik

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna1200 zł
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna z matematyką1550 zł
Trening EEG biofeedback dla dzieci i dorosłych120 zł
Trening umiejętności społecznych120 zł
Konieczność zapłaty za 6 zajęć z góry (720 zł)
Terapia ręki110 zł
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku do 6 lat620 zł
Diagnoza pedagogiczna ADHA650 zł
Ocena gotowości szkolnej620 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne120 zł (zajęcia grupowe)
Konieczność zapłaty za 6 zajęć z góry
160 zł (zajęcia indywidualne)
Dodatkowe konsultacje po badaniu200 zł
Terapia indywidualna180 zł
Terapia indywidualna, Joanna Stroemich, 60 minut200 zł