Być sobą – tak łatwo powiedzieć…

Cele szkolenia:

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej mające na celu pracę z uczniem nad świadomością bycia w grupie i wpływu jaki grupa może wywierać. Podczas warsztatów uczestniczy uczą się jak oprzeć się presji grupy szanując siebie i innych. Celem warsztatów jest także nauka rozpoznawania zachowań uległych, agresywnych i asertywnych.

Forma zajęć:

Warsztat, wykład

Czas trwania:

  • 2 godz. lekcyjne

Program:

  • Charakterystyka przebywania w grupie.
  • Presja rówieśnicza.
  • Rozpoznawanie zachowań uległych, agresywnych i asertywnych.
  • Sposoby reagowania w warunkach presji grupy.
  • Jak nie zagubić własnego Ja w grupie.
Podziel się swoją opinią: