Cykl szkoleń: Rozwój osobisty nauczyciela kluczem do skuteczności i samorealizacji

Opis szkoleń

W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych, których głównym celem jest rozwijanie własnego potencjału osobistego oraz praca nad kluczowymi umiejętnościami interpersonalnymi, zgodnie z zaproponowaną tematyką:

 • Czy potrafię rozpoznać własny potencjał osobisty? Czy jestem otwarty na zmianę?
 • Jak rozpoznawać swoje emocje i radzić sobie z emocjonalnym napięciem?
 • Czy potrafię być asertywny i rozwiązywać konflikty?
 • Czy potrafię komunikować się z innymi?

Cele szkolenia:

 • rozwój potencjału osobistego
 • praca nad kluczowymi umiejętnościami interpersonalnymi
 • nauka technik umożliwiających wykorzystanie posiadanych umiejętności
 • nabywanie nowych umiejętności psychospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela

Forma zajęć:

Praca z uczestnikami warsztatów odbywa się metodami stosowanymi w coachingu indywidualnym i grupowym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela.

Czas trwania:

 • Każdy z zaproponowanych warsztatów trwa 4,5h (3 sesje trwające 1,5h).

Program:

Temat 1: Czy potrafię rozpoznać własny potencjał osobisty? Czy jestem otwarty na zmianę?

W ramach zaproponowanych warsztatów uczestnicy będą mogli nauczyć się jak:

 • rozpoznawać i wykorzystywać w większym stopniu swoje mocne strony
 • aktywizować swoje zasoby osobiste
 • pracować nad zwiększeniem swojej motywacji do rozwoju i zmiany (metoda paradoksu)
 • planować proces rozwoju i zmiany
 • uruchomić swój potencjał dzięki realizacji stawianych sobie celów
 • dokonywać zmian w działaniu, postrzeganiu i rozumieniu różnych sytuacji problemowych
Temat 2: Jak rozpoznawać swoje emocje i radzić sobie z emocjonalnym napięciem?

W ramach zaproponowanych warsztatów uczestnicy będą mogli nauczyć się jak:

 • diagnozować własne stany emocjonalne
 • rozumieć procesy, które wpływają na określone stany emocjonalne
 • stosować techniki umożliwiające powrót do równowagi emocjonalnej
 • radzić sobie z długotrwałym stresem
 • rozpoznać symptomy wypalenia zawodowego i podjąć działania profilaktyczne
Temat 3: Czy potrafię być asertywny i rozwiązywać konflikty?

W ramach zaproponowanych warsztatów uczestnicy będą mogli nauczyć się jak:

 • rozpoznawać zachowania asertywne u siebie i innych
 • diagnozować swój poziom asertywności w relacjach z innymi
 • nauczyć się metod stosowanych w treningu asertywności
 • ćwiczyć zachowania asertywne w sytuacjach konfliktowych
Temat 4: Czy potrafię komunikować się z innymi?

W ramach zaproponowanych warsztatów uczestnicy będą mogli nauczyć się jak:

 • rozpoznawać i wykorzystywać komunikację niewerbalną w kontaktach interpersonalnych
 • ćwiczyć techniki skutecznej komunikacji werbalnej w relacjach interpersonalnych i grupowych
 • stosować metody coachingowe w mediacji (ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów w relacji uczeń-uczeń, nauczyciel – uczeń, rodzic – nauczyciel, rodzic – uczeń)
 • stosować skuteczną komunikację w ramach współpracy grupowej i przewodnictwa w grupie

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy nauczą się rozpoznawać własny potencjał osobisty oraz nabędą umiejętności, które ułatwią im radzenie sobie z różnymi sytuacjami problemowi, tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. Praca metodą warsztatową gwarantuje ciekawą i skuteczną formę pracy grupowej, która jednocześnie pozwala na utrwalenie nabytych umiejętności w przyjaznej i zrelaksowanej atmosferze.

Podziel się swoją opinią: