Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej

Opis szkolenia

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Służy zapoznaniu się z problematyką dotyczącą nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, ukierunkowane będzie przede wszystkim na aspekty praktyczne. Słuchacze zapoznają się z metodami pracy stosowanymi wobec nadpobudliwych dzieci. Omówione zostaną typowe problemy związane z nadpobudliwością dziecięcą, dotyczące nie tylko dziecka, ale jego otoczenia społecznego; kolegów, rodziców, nauczycieli.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie słuchaczy z problematyką nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci z uwzględnieniem jej etiologii, objawów, typów nadpobudliwości, perspektyw dotyczących funkcjonowania z nadpobudliwością w wieku dorastania i w okresie dorosłości
 • Zapoznanie słuchaczy z metodami pracy stosowanymi wobec dziecka z ADHD
 • Poznanie typowych problemów związanych z dziecięcym ADHD i poszukiwanie skutecznych sposobów ich rozwiązywania
 • Omówienie sposobów budowania systemu pomocy wokół dziecka z ADHD

Forma zajęć:

Elementy wykładu, dyskusja, elementy warsztatu.

Czas trwania:

 • Szkolenie podstawowe: 3 g.
 • Szkolenie rozszerzone: 3x3g.

Program:

 • Obraz kliniczny nadpobudliwości psychoruchowej. Objawy nadpobudliwości, diagnoza.
 • Etiologia nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Dziecko nadpobudliwe w rodzinie i grupie rówieśniczej.
 • Metody pracy z dzieckiem z ADHD. Zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem z ADHD; nurt behawioralny, behawioralno-poznawczy, oddziaływania wychowawcze
 • Nauczyciel a dziecko z ADHD.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Słuchacze będą mogli uporządkować wiedzę dotyczącą ADHD. Podstawową korzyścią płynącą ze szkolenia będzie możność poznania skutecznych metod pracy stosowanych wobec dziecka z ADHD, omówienie rozwiązań typowych problemów związanych z występowaniem zaburzenia u dziecka. Efektem będzie wzrost skuteczności pracy nauczycieli, spokój płynący ze znajomości sposobów postępowania w trudnych sytuacjach związanych z ADHD.

Podziel się swoją opinią: