Gotowość szkolna dziecka i wspieranie jego rozwoju

Opis szkolenia

Szkolenia służy zapoznaniu nauczycieli z zagadnieniem gotowości szkolnej, oraz uświadomienie fundamentalnej roli, jaką osiągniecie tej dojrzałości pełni w późniejszym rozwoju młodego człowieka, i w jak dużym stopniu determinuje ona późniejszy sukces bądź generuje trudności edukacyjne.

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy o aspektach gotowości szkolnej
 • wprowadzenie do diagnozy gotowości szkolnej dzieci
 • zapoznanie z metodami diagnozy gotowości szkolnej
 • zapoznanie z różnymi formami wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, jakiego może potrzebować dziecko, aby odnieść sukces edukacyjny

Forma zajęć:

Warsztat, wykład

Czas trwania:

 • 3 godz.

Program:

 • Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do pójścia szkoły?
 • Co to jest gotowość szkolna?
 • Czym uwarunkowana jest gotowość szkolna, i dlaczego nie każde dziecko ją osiąga?
 • Kompetencje dziecka sześcioletniego.
 • W jakich przypadkach wskazane jest odroczenie obowiązku szkolnego?
 • Terapia dziecka stymulująca rozwój gotowości szkolnej.
Podziel się swoją opinią: