Podstawy opieki paliatywnej nad dzieckiem

Opis szkolenia:

Śmierć jest naturalną częścią życia człowieka, ale sytuacja odchodzenia dziecka zawsze jest sytuacją najcięższą. Nieuleczalnie chore dziecko, będące już w terminalnej fazie choroby najczęściej objęte zostaje opieką paliatywną, w sprawowaniu której, oprócz rodziców czynnie bierze udział interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej. Wszyscy, którzy sprawują nad takim dzieckiem opiekę muszą cechować się odpowiednią wiedzą na temat potrzeb dziecka, szczególnymi umiejętnościami i kompetencjami. Co ważne, praca z dzieckiem w terminalnej fazie choroby to także praca z rodziną dziecka. Bliskimi, którzy w niepowtarzalny sposób współuczestniczą w jego cierpieniu.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do brania udziału w opiece nad dzieckiem w stanie terminalnym, umierającym i jego rodziną. Podczas szkoleń przedstawione zostaną podstawowe zasady, cele, założenia i formy pediatrycznej opieki paliatywnej, zbudowane na koncepcji cierpienia totalnego. Przedstawiona zostanie też wiedza na temat radzenia sobie ze stresem towarzyszącym podczas opieki nad umierającym dzieckiem i jego najbliższymi.

Forma zajęć:

Podstawową formą pracy przewidzianą w ramach zajęć są konwersatoria. Przewiduje się też wykorzystanie formy warsztatowej, która sprzyjać będzie uruchomieniu indywidualnych refleksji na temat gotowości do opieki nad umierającym dzieckiem.

Czas trwania:

  • 4 godziny lekcyjne

Program:

  • Terminalna faza choroby u dziecka, proces umierania i śmierć – kontekst medyczny i psychospołeczny
  • Istota i charakterystyka cierpienia totalnego u dziecka umierającego i jego rodziny
  • Obciążenie, odpowiedzialność i stres w pracy z umierającym dzieckiem. Ochrona zdrowia i zasobów psychicznych opiekuna
  • Komunikacja i współpraca zespołu opieki paliatywnej z umierającym dzieckiem i jego rodziną (kontekst indywidualny i systemowy)
  • Rodzina dziecka umierającego. Rodzina po stracie (kontekst systemowy)

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zapoznanie się ze specyfiką terminalnej fazy choroby u dziecka, procesu umierania dziecka i śmierci. Wyposażenie w podstawową wiedzę na temat potrzeb dziecka w terminalnej fazie choroby, umierającego i jego rodziny, zbudowaną na podstawie koncepcji cierpienia totalnego. Poznanie zasad i metod pracy w pediatrycznej opiece paliatywnej. Uzyskanie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem towarzyszącym opiece nad umierającym dzieckiem, na temat żałoby po stracie dziecka i wspomagania rodziny osieroconej.

Podziel się swoją opinią: