Specyfika funkcjonowania dziecka z AD/HD w szkole i w domu

Opis szkolenia

Program zajęć nastawiony jest na poszerzenie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania u dzieci oraz zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych w pracy z uczniem oraz współpracy z rodzicami.

Cele szkolenia:

 • zdobycie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy teoretycznej na temat etiologii zaburzenia, objawów i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka w szkole oraz metod leczenia
 • zdobycie wiedzy i umiejętności zapobiegania oraz radzenia sobie w sytuacji, gdy dojdzie do niekontrolowanego wybuchu złości u dziecka
 • zapoznanie uczestników szkolenia z konkretnymi metodami pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Forma zajęć:

Wykładowo – warsztatowa

Czas trwania:

 • 16 godz.

Program:

 1. Poziomy pracy behawioralnej w szkole – wprowadzenie
 2. Trochę teorii o ADHD
  • Rozpowszechnienie zaburzenia w populacji.
  • Kryteria diagnostyczne – omówienie objawów i ich wpływu funkcjonowanie dziecka w szkole.
  • Podtypy ADHD wg Klasyfikacji DSM IV
  • Różnice w nasileniu objawów w poszczególnych grupach wiekowych.
  • Etiologia zaburzenia.
  • Terapia ADHD: farmakologia, budowanie systemu pomocy w szkole i w domu.
 3. Jak radzić sobie z wybuchem złości?
 4. Zaburzenia zachowania – model leczenia
  • Opozycyjno – buntownicze zaburzenia zachowania
  • Poważne zaburzenia zachowania
 5. Nadpobudliwość psychoruchowa jako objaw występujący w innych zaburzeniach somatycznych i psychicznych
 6. Specyficzne strategie radzenia sobie z objawami ADHD.
 7. Techniki behawioralne; praca na pozytywach i negatywach
  • Pochwała terapeutyczna – wzmocnienie drobnej, pozytywnej zmiany
  • Obowiązki, przywileje, nagrody – praca z wykorzystaniem systemów żetonowych
  • System zasad i konsekwencji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzy teoretycznej na temat etiologii zaburzenia, objawów i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka w szkole oraz metod leczenia.
Zdobędą praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy dojdzie do niekontrolowanego wybuchu złości u dziecka.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z konkretnymi metodami pracy z dzieckiem
nadpobudliwym psychoruchowo oraz budowania systemowej opieki i pomocy na terenie szkoły we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami.

Podziel się swoją opinią: