Trudne sytuacje wychowawcze w szkole – od przyczyn do rozwiązań

Opis szkolenia

Program zajęć nastawiony jest na analizowanie trudnych sytuacji wychowawczych, które mogą zdarzyć się w szkole oraz poszukiwanie kompleksowych rozwiązań w oparciu o zasoby, jakimi dysponuje placówka.

Cele szkolenia:

 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat uwarunkowań i mechanizmów zachowań agresywnych oraz umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji, gdy dojdzie do wybuchu złości u dziecka.
 • zapoznanie uczestników szkolenia z konkretnymi metodami i technikami poznawczo – behawioralnymi, niezbędnymi do pracy z dziećmi.

Forma zajęć:

Wykładowo – warsztatowa

Czas trwania:

 • 8 godz.

Program:

 1. Agresja i prowokacja
  • Rozwojowe uwarunkowania agresji
  • Agresja w różnych nurtach psychologii.
  • Mechanizmy zachowań agresywnych.
  • Rodzaje agresji.
  • Jak radzić sobie ze złością? – elementy treningu ART.
  • Wybuch złości u dziecka – strategie postępowania.
  • Emocje pojawiające się w kontakcie z uczniem agresywnym, w sytuacjach prowokacji.
 2. Dyscyplina w klasie.
  • Dyscyplina rozumiana jako cel i jako środek.
  • Współpraca jako strategia utrzymania dyscypliny:
   • techniki behawioralne; praca na pozytywach i negatywach,
   • pochwała terapeutyczna – wzmocnienie drobnej, pozytywnej zmiany,
   • obowiązki, przywileje, nagrody – praca z wykorzystaniem systemów żetonowych,
   • system zasad i konsekwencji.
  • Model wychowania w oparciu o wartości.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat uwarunkowań i mechanizmów zachowań agresywnych oraz umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji, gdy dojdzie do wybuchu złości u dziecka. Zapoznają się z konkretnymi metodami i technikami poznawczo – behawioralnymi, niezbędnymi do pracy z dziećmi i będą potrafili opracować strategię działania.

Podziel się swoją opinią: