Twórczość w zawodzie opiekuna – wychowawcy małego dziecka

Cele szkolenia:

  • Wskazanie potrzeby być twórczym w zawodzie opiekuna-wychowawcy małego dziecka.
  • Pobudzenie twórczego działania.
  • Zapoznanie uczestników z przykładami twórczej pracy z dzieckiem.

Forma zajęć:

Warsztaty

Czas trwania:

  • 90 – 180 minut

Program:

  • Znaczenie twórczości w pracy opiekuna-wychowawcy małego dziecka
  • Bycia twórczym można się nauczyć
  • Przykłady twórczej pracy z dzieckiem – wykonywanie wybranych prac plastycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Indywidualny rozwój kreatywnego i twórczego myślenia. Zdobycie umiejętności wykonania wybranych prac plastycznych.

Podziel się swoją opinią: