Uczenie się a siła twórczego myślenia

Opis szkolenia:

Zapoznanie się z barierami w procesie uczenia się. Pobudzanie kreatywnego i twórczego myślenia.

Forma zajęć:

Warsztaty

Czas trwania:

  • 1 godz.

Program:

  • Pokonywanie barier w uczeniu się.
  • Ćwiczenia kreatywnego myślenia
  • Rola pozytywnego myślenia w procesie uczenia się.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poznanie nowego sposobu myślenia o sobie. Nabycie umiejętności pracy w zespole.

Podziel się swoją opinią: