Zaburzenia emocjonalne okresu dorastania

Opis szkolenia

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, szczególnie gimnazjalnych i ze szkól ponadgimnazjalnych. Służy wyposażeniu słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania symptomów zaburzeń emocjonalnych u młodzieży oraz wspierania ich w przejściu przez niełatwy okres rozwoju, adolescencję. Wzrost częstości występowania zaburzeń emocjonalnych w tej grupie wiekowej sprawia, że kompetencje z tego obszaru stają się nieodzowne w pracy pedagoga.

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie słuchaczy z najczęściej występującymi u młodzieży zaburzeniami emocjonalnymi.
  • Ukazanie mechanizmów rozwoju oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych u młodzieży
  • Poznanie przez słuchaczy sposobów wspierania adolescentów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz tych, którzy są narażeni na ich wystąpienie.

Forma zajęć:

Elementy wykładu, dyskusja, elementy warsztatu.

Czas trwania:

  • Szkolenie podstawowe: 3 g.
  • Szkolenie rozszerzone: 3x3g.

Program:

  • Depresja w okresie adolescencji: etiologia, objawy, mechanizmy, sposoby postępowania w przebiegu depresji u młodzieży.
  • Pedagog/psycholog jako osoba wspierająca rodzinę z adolescentem z zaburzeniami emocjonalnymi.
  • Zaburzenia lękowe występujące w adolescencji etiologia, objawy, rodzaje zaburzeń lękowych, mechanizmy, sposoby postępowania
  • Zaburzenia odżywiania etiologia, objawy, rodzaje zaburzeń lękowych, mechanizmy, sposoby postępowania
  • Pedagog/psycholog jako osoba wspierająca rodzinę z adolescentem z zaburzeniami emocjonalnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie będą mieli możność wyposażyć się w podstawową wiedzę i kompetencje dotyczące postępowania z adolescentem z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole. Rozpoznanie, a co za tym idzie, udzielenie wsparcia młodym osobom w opisywanej sytuacji, jest trudne, lecz zaniechanie działania prowadzić może do pogłębiania się problemów, wycofania młodzieży z aktywności szkolnej, a w niektórych przypadkach- do prób samobójczych. Z punktu widzenia nauczyciela korzyścią płynącą z udziału w szkoleniu może być spadek poczucia bezradności, a wzrost- spokoju i kompetencji w zetknięciu z młodzieżą z problemami emocjonalnymi.

Podziel się swoją opinią: