Joanna Moder

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych.

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studium psychoprofilaktyki uzależnień, studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej oraz licznych kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy. Z poradnictwem związana od 2005 r., zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży w zakresie dojrzałości szkolnej oraz przyczyn trudności w nauce.

W Poradni zajmuje się:
  • terapią pedagogiczną: korekcyjno-kompensacyjną
  • treningiem ortograficznym