Marta Krajewska

Psychopedagog, doradca zawodowo- personalny, terapeuta.
Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla ucznia z autyzmem. Posiada certyfikat terapeuty Instrumental Enrichment, kurs do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP, terapii dziecka z autyzmem, terapii poznawczo- behawioralnej, terapii ręki, wspierania ucznia w samodzielnej nauce jak i wykorzystywania metod krytycznego myślenia.

W Poradni zajmuje się:
  • diagnozą pedagogiczną
  • terapię pedagogiczną