Marta Krzewina

Marta Krzewina pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, terapeuta . Absolwentka Pedagogiki ogólnej na UAM w Poznaniu ,specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganiem rozwoju i edukacji osób ze spektrum Autyzmu.

Pracuje w Szkole Da Vinci na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Ukończyła wiele kursów i szkoleń niezbędnych w pracy pedagogiczno-psychologicznej, m.in.:

  • Szkolenie Terapia Ręki I zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż,
  • Szkolenie w zakresie prowadzenia treningów grafomotoryki dzieci i młodzieży, w tym Indywidualnego Kinestetycznego Treningu Pisania.

Posiada certyfikat terapeuty EEG-Biofeedback I stopnia oraz certyfikat Trenera TUS-Trening umiejętności społecznych .

W Poradni zajmuje się:
  • terapią EEG Biofeedback 
  • terapią ręki 
  • treningiem grafomotoryki 
  • indywidualnym kinestetycznym treningiem pisania 
  • rewalidacją – terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
  • diagnoza pedagogiczna 
  • terapią pedagogiczną
  • prowadzeniem konsultacji dla rodziców