Monika Samolczyk

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w edukacji przedszkolnej. Muzyk, glottodydaktyk i glottoterapeuta. 

Posiada certyfikat EEG Biofeedback I stopnia.

W Poradni zajmuje się:
  • terapią ręki i zaburzeń motoryki małej
  • treningami EEG biofeedback