Mediacje

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.
Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator. 

Kiedy warto skorzystać?
  • w sytuacji konfliktu w rodzinie
  • w sytuacji kryzysu w małżeństwie
  • w sytuacji rozwodu lub rozstania
  • w sytuacjach innych konfliktów interpersonalnych
Czas trwania

Spotkanie mediacyjne trwa 90 minut.

Najczęściej cykl mediacji to 3-10 spotkań w zależności o złożoności problemu.

Koszt

Koszt spotkania to 250 zł.