Ocena rozwoju niemowlęcia i małego dziecka

Ocenie rozwoju psychomotorycznego można poddać dziecko w wieku od 0-3 roku życia.

Ocena służy określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie motoryki i funkcji poznawczych. Diagnosta-psycholog za pomocą arkuszy obserwacyjnych i testów diagnostycznych określa sfery, w których rozwój przebiega prawidłowo oraz obszary wymagające wsparcia lub interwencji.

Ocena rozwoju dostarcza bardzo cennej wiedzy rodzicom, którzy jednocześnie dowiadują się w jaki sposób stymulować rozwój dziecka w poszczególnych sferach. W trakcje badania diagnozujemy motorykę, percepcję, manipulację, rozumowanie, rozwój mowy oraz funkcjonowanie społeczne. Współpracujemy również ze specjalistą rehabilitacji małego dziecka, który pogłębia diagnozę i zaleca formy wsparcia.

Jak przebiega?

Ocena rozwoju poprzedzona jest szczegółowym wywiadem z rodzicem, który odbywa się na osobnym spotkaniu. Diagnoza, na którą rodzic przychodzi z dzieckiem powinna odbyć się w najlepszej dla dziecka porze dnia. Dziecko powinno być zdrowe, wyspane i nakarmione. Spotkanie z dzieckiem odbywa się w obecności rodzica.

Czas trwania

Spotkanie diagnostyczne trwa od 30-60 minut.

Koszt
  • Koszt wywiadu z rodzicem to 120 zł
  • Spotkanie diagnostyczne to 200 zł (po spotkaniu może być wydana pisemna informacja, wraz z załączonymi zaleceniami do pracy)