Trening EEG biofeedback

Jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Dzięki treningowi klient potrafi świadomie wpływać na funkcje, które normalnie nie podlegają kontroli.
Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Dzięki treningom pracuje on wydajniej i szybciej. Jest to efektywna metodą leczenia zaburzeń, które wynikają z dysfunkcji pracy mózgu.

Korzyści treningu metodą EEG biofedback:
 • zwiększa możliwości intelektualne,
 • zwiększa trwałość koncentracji uwagi,
 • poprawia efektywność pracy,
 • ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia,
 • poprawia samopoczucie i samoocenę,
 • zwiększa odporność na stres.
Metodę EEG biofeedback stosujemy dla:
 • osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania, lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji,
 • osób pracujących w warunkach wzmożonego stresu, wysiłku i odpowiedzialności,
 • dla uczniów, studentów w okresach wytężonej nauki przed egzaminami,
 • sportowców,
 • kadry kierowniczej,
 • dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu,
 • dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD),
 • dzieci i dorosłych z zaburzeniami uwagi i pamięci,
 • dzieci i dorosłych ze stanami lękowymi.
Jak przebiega trening?

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy (za pomocą pasty klejącej) jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do komputera terapeuty – na monitorze widoczne są one w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim ekranie trenujący widzi te sygnały w postaci gry wideo i stara się spełnić jej założenia wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy myszki, np. pokonuje labirynt lub przeszkody w grze. Gra się udaje, kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – gra się nie udaje. Dzięki ciągłej informacji zwrotnej trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany, a kiedy nie. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

Czas trwania
 • Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 20-30 sesji.
 • Trening dla dzieci trwa 30 minut, dla dorosłych 45 minut.
 • Treningi odbywają się raz lub najlepiej dwa razy w tygodniu.
Koszt
 • Koszt treningu dla dzieci to 120 zł
 • Koszt treningu dla dorosłych to 120 zł