Zespół

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy są wieloletnimi praktykami, którzy nieustannie szkolą i doskonalą swoje kompetencje. Na stanowiska psychoterapeutów zatrudniamy tylko psychologów z kwalifikacjami uznanymi przez PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne) lub tych w trakcie studiów psychoterapeutycznych. Wszyscy diagności posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy diagnostycznej w Poradniach Publicznych. Nasz praca podlega systematycznej i profesjonalnej superwizji. 


Agnieszka Sala

Agnieszka Sala

Psycholog, absolwentka Psychologii UAM w Poznaniu (specjalność kliniczna), studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci autystycznych a…

Joanna Skrzypczak

Joanna Skrzypczak

Psycholog, absolwentka psychologii UAM w Poznaniu, specjalizacji psychoterapia zaburzeń psychicznych. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w WTTS w Poznaniu, Kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki…

Joanna Moder

Joanna Moder

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studium psychoprofilaktyki uzależnień, studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej oraz licznych kursów i szkoleń…

Małgorzata Kłossek

Małgorzata Kłossek

Psycholog oraz nauczyciel języka angielskiego, absolwentka psychologii UAM w Poznaniu, specjalność psychologia wychowawcza oraz anglistyki WSJO w Poznaniu. Interesuje się…

Angelika Tomaszewska

Angelika Tomaszewska

Ukończyła studia magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność edukacja medialna i informatyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką studiów…

Marta Krajewska

Marta Krajewska

Psychopedagog, doradca zawodowo- personalny, terapeuta.Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla ucznia z autyzmem. Posiada…

Justyna Zadrzyńska

Justyna Zadrzyńska

Terapeuta pedagogiczny, absolwentka m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szkołach Da Vinci jest nauczycielem współorganizującym proces dydaktyczno -…

Magdalena Ławniczak

Magdalena Ławniczak

Pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAM w Poznaniu, specjalizacji edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela…

Anna Zalewska

Anna Zalewska

Nauczycielka współorganizująca proces dydaktyczno – wychowawczy. Ukończyła Stosunki międzynarodowe oraz Pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Praca z dziećmi nadaje sens jej…

Dominika Krymuza

Dominika Krymuza

filolog języka polskiego, ologofrenopedagog. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Posiada certyfikat terapeuty EEG biofeedback I…

Monika Samolczyk

Monika Samolczyk

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w edukacji przedszkolnej. Muzyk, glottodydaktyk i glottoterapeuta.  Posiada certyfikat EEG Biofeedback…

Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

Pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAM w Poznaniu, specjalizacji wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Pracuje w Szkołach Da Vinci na stanowisku pedagoga. Jest…

Joanna Stroemich

Joanna Stroemich

Jest psychologiem. W 1996 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Od 18…

Marta Krzewina

Marta Krzewina

Marta Krzewina pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, terapeuta . Absolwentka Pedagogiki ogólnej na UAM w Poznaniu ,specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe…