Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do dzieci:
 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.
Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

Trening to 12 spotkań trwających 60 minut w ramach których ćwiczone są następujące umiejętności:

 • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
 • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
 • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.
Organizacja:

Spotkanie odbywa się w grupie rówieśniczej raz w tygodniu i trwa 60 minut.
Zajęcia prowadzi dwóch trenerów.
Od 26 lutego zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach:
Dla dzieci z klas 0-1 w czwartki 13.15-14.15,
Dla dzieci z klas 2-3 w środy 12.30-13.30,
Dla dzieci z klas 4-5 w środy 15.30-16.30,
Dla dzieci z klas 6-7 w czwartki 17.00-18.00.

Cykl zajęć kosztuje:

Koszt pojedynczych zajęć wynosi 120 zł/os. 
Należy dokonać zapłaty w 2 ratach przed każdym z cyklu 6 sesji – czyli 720 zł.

Przed dołączeniem do grupy należy odbyć konsultacje w celu optymalnego doboru do grupy – konsultacje odbywają się w każdy wtorek, środę i czwartek o godz. 15.00.