Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do dzieci:
 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiających zachowania agresywne,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.
Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

Trening to 12 spotkań trwających 1,5 h w ramach których ćwiczone są następujące umiejętności:

 • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
 • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
 • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie.
Organizacja:

Spotkanie odbywa się w grupie rówieśniczej raz w tygodniu i trwa 1,5 h.
Zajęcia prowadzi dwóch trenerów.
Zajęcia odbywają się:
Dla dzieci z klas 1-3 we wtorki i środy 16.00-17.30
Dla dzieci z klas 4-6 we wtorki i środy 17.45-19.15.

Cykl zajęć kosztuje:

Koszt pojedynczych zajęć wynosi 170 zł/os. 
Należy dokonać zapłaty w 2 ratach przed każdym z cyklu 6 sesji – czyli 1 020 zł.

Przed dołączeniem do grupy należy odbyć konsultacje w celu optymalnego doboru do grupy – konsultacje odbywają się w każdy wtorek, środę i czwartek o godz. 15.00.