Ocena gotowości szkolnej

Oceny gotowości szkolnej dziecka dokonujemy u dzieci w wieku od 5-7roku życia. Diagnoza ta służy określeniu stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W trakcie spotkania diagnozujemy dojrzałość emocjonalną i społeczną, sprawność grafomotoryczną, myślenie i orientację przestrzenną, motorykę małą i dużą, lateralizację, rozwój analizatora słuchowego i wzrokowego, pamięć, rozwój mowy, koncentrację oraz funkcjonowanie intelektualne.

Warto skorzystać jeśli:
  • rodzic niepokoi się, czy dziecko poradzi sobie w szkole
  • dziecko unika wykonywania niektórych czynności (np. nie chce rysować)
  • dziecko jest niestabilne emocjonalnie
  • dziecko jest nadpobudliwe lub ma trudności z koncentracją uwagi
  • dziecko jest nadmiernie wrażliwe
  • dziecko negatywnie reaguje na wspomnienie o szkole
  • dziecko ma wadę wymowy
  • dziecko miało duże problemy adaptacyjne w przedszkolu
  • dziecko ma trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
  • dziecko ma problemy z zapamiętywaniem lub rozumowaniem
  • dziecko miało liczne absencje w przedszkolu
Czas trwania

Diagnoza gotowości szkolnej to jedno lub dwa spotkania, trwające od 1 do 2 godzin.

Koszt
  • Wywiad z rodzicem: bezpłatnie
  • Diagnoza: 620 zł
Informacja

Po diagnozie wydajemy informację lub opinię o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.
W uzasadnionych przypadkach – na wniosek rodzica wydajemy opinię w sprawie odroczenia dziecka od spełniania obowiązku szkolnego. Opinie wydawane przez naszą poradnię są respektowane we wszystkich szkołach i placówkach.