Angelika Tomaszewska

Ukończyła studia magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność edukacja medialna i informatyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych Collegium Da Vinci z zakresu edukacji i terapii osób z autyzmem oraz kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznani. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

W Poradni zajmuje się:
  • treningami EEG biofeedback
  • treningami Umiejętności Społecznych