Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest spotkaniem mającym na celu pomoc osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, takiej jak śmierć bliskiej osoby, wypadek, rozwód, doznanie urazu fizycznego, bycie świadkiem przemocy i innych sytuacji traumatycznych. Jest to działalność prewencyjna, zapobiegająca pogłębianiu się objawów związanych z doznaną traumą.

Dla kogo

Oferta interwencji kryzysowej przeznaczona jest dla dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin oraz grup.

Jak przebiega?

Spotkanie w zależności od potrzeb odbywa się na terenie Poradni, domu lub szkoły. Psycholog-interwent koncentruje się na problemie wywołującym kryzys, udzielając wsparcia i pomagając w redukcji towarzyszącym reakcjom emocjonalnym. Na zakończenie interwencji psycholog może zaproponować i zaplanować dalsze postępowanie terapeutyczne.

Czas trwania

Pierwsze spotkanie interwencyjne trwa około 120min. Każde kolejne spotkanie trwa 50min.
Interwencja kryzysowa jest metoda krótkoterminową trwającą do 6 tygodni.

Koszt

Koszt spotkania indywidualnego to
Koszt spotkania rodzinnego to
Koszt spotkania grupowego to