Terapia grupowa

Terapia grupowa ma na celu uczenie dzieci prawidłowego funkcjonowania w społeczności. Zespół doświadczonych terapeutów dba o proces grupowy, umożliwiający dziecku pokonanie trudności, które przeżywa w kontaktach społecznych. Zajęcia służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji i pozytywnych wzorców doświadczeń społecznych, które pozwolą na adekwatne funkcjonowanie w grupie.
Po odbyciu cyklu zajęć lub w trakcie jego trwania istnieje możliwość umówienia się na indywidualną konsultację z terapeutą, który udzieli informacji zwrotnej na temat funkcjonowania dziecka w grupie. Po zakończeniu cyklu zajęć wydajemy pisemne informacje zwrotne na temat dziecka i jego funkcjonowania w grupie.

W Poradni prowadzimy zapisy dwa rodzaje grup:
  • Grupa kształtująca umiejętności prospołeczne – dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzeń zachowania w grupach wiekowych wieku 6-9 lat i 10-13 lat.
  • Grupa pokonywania nieśmiałości i lęku – dla dzieci nieśmiałych, wycofujących się z relacji rówieśniczych, lękliwych w grupach wiekowych wieku 6-9 lat i 10-13 lat.
Czas trwania

Terapia to cykl 12 spotkań, trwających 90 minut.

Koszt

Koszt spotkania kwalifikacyjnego to 170 zł.
Koszt jednego spotkania grupowego to 170 zł
Koszt konsultacji z terapeutą to 170 zł

Uwagi

Udział w zajęciach poprzedzony jest procesem kwalifikacji dokonywanym na podstawie wywiadu z rodzicem i spotkania z dzieckiem.

Poradnia nie uruchomi grupy, jeżeli nie zakwalifikuje się do niej co najmniej 4 dzieci.