Warsztaty dla rodziców i grupy wsparcia

Opis warsztatów:

Warsztaty służą wsparciu rodziców w trudnym procesie wychowywania dzieci. Dostarczają cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach. Warsztaty są też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami.

Dlaczego warto skorzystać?

Grupa jest miejscem, gdzie rodzice uzyskają pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji, w odbudowaniu równowagi emocjonalnej, w określeniu kierunku rozwoju własnego i całej rodziny. Rodzice będą mogli otwarcie i bezpiecznie rozmawiać o swoich problemach i radościach z osobami w podobnej sytuacji. Uczestnictwo w grupie sprzyja poszerzaniu własnej samoświadomości, może być wsparciem w procesie rozwoju osobistego.

Cele warsztatów:

  • Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku szkolnym.
  • Wzmocnienie rodziców w zakresie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia trudności wychowawczych.
  • Pomoc w rozwoju kompetencji osobistych i zasobów rodziców.