Oferta

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) to specjalistyczne zajęcia prowadzone przez pedagogów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Dla kogo? Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizujmy są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami…

Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki to ćwiczenia usprawniające precyzyjne ruchy dłoni oraz palców. Ruchy te angażują całą rękę do wykonywania różnych czynności. Celem ćwiczeń terapii ręki jest wykonywanie płynnych ruchów, poprawienie zdolności trzymania…

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Zajęcia skierowane są do dzieci: z autyzmem,…

Ocena gotowości szkolnej

Ocena gotowości szkolnej

Oceny gotowości szkolnej dziecka dokonujemy u dzieci w wieku od 5-7roku życia. Diagnoza ta służy określeniu stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W trakcie spotkania diagnozujemy dojrzałość emocjonalną…

Terapia metodą instrumental enrichment – PIERWSZY RAZ W POZNANIU!

Terapia metodą instrumental enrichment – PIERWSZY RAZ W POZNANIU!

To nowatorska metoda terapii trudności poznawczych i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Twórcą jest Profesor Reuven Feuerstein z Jerozolimy. Jest to metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć,…

Ocena rozwoju niemowlęcia i małego dziecka

Ocena rozwoju niemowlęcia i małego dziecka

Ocenie rozwoju psychomotorycznego można poddać dziecko w wieku od 0-3 roku życia. Ocena służy określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie motoryki i funkcji poznawczych. Diagnosta-psycholog za pomocą arkuszy obserwacyjnych i…

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest spotkaniem mającym na celu pomoc osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, takiej jak śmierć bliskiej osoby, wypadek, rozwód, doznanie urazu fizycznego, bycie świadkiem przemocy…

Mediacje

Mediacje

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz…

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

Kiedy warto skorzystać? Rodzice, którzy borykają się z wątpliwościami lub niepokojem dotyczącymi funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych. W trakcie spotkania doświadczony psycholog-praktyk udzieli niezbędnych…

Coaching

Coaching

Co to jest? Według ICF (International Coach Federation) coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching…

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia

Dla kogo? Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z AD/HD i zaburzeniami zachowaniaGrupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnychGrupa wsparcia dla rodziców nastolatkówGrupa wsparcia dla rodziców rozwodzących się Czas trwania Warsztaty i…

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza służy określeniu, ocenie i konceptualizacji problemu, z jakim przychodzi klient. Pozwala na zrozumienie i wyjaśnienie mechanizmu powstałych trudności, a co za tym idzie dobór najtrafniejszych metod terapeutycznych lub interwencji.…

Trening EEG biofeedback

Trening EEG biofeedback

Jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Dzięki treningowi klient potrafi świadomie wpływać na funkcje, które normalnie…

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Daje dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości korekty deficytów, kompensuje braki i stwarza…

Terapia grupowa

Terapia grupowa

Terapia grupowa ma na celu uczenie dzieci prawidłowego funkcjonowania w społeczności. Zespół doświadczonych terapeutów dba o proces grupowy, umożliwiający dziecku pokonanie trudności, które przeżywa w kontaktach społecznych. Zajęcia służą przede…

Terapia psychologiczna indywidualna

Terapia psychologiczna indywidualna

W naszej Poradni prowadzimy psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym. Są to interwencje krótkoterminowe, ukierunkowaną na zmianę sposobu myślenia i zachowania. Terapię indywidualną prowadzimy dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Warto…