Poradnia
Flex

Emocje są wszechobecne i powszechne, a zarazem najbardziej intymne i bliskie. W jaki sposób je oswajać? Jak może sobie z nimi radzić dziecko? Czy istnieją sposoby na ich opanowanie i wyrażanie?


W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej FLEX udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogiczną w sposób profesjonalny i kompleksowy, łącząc najnowszą wiedzę naukową z praktyką. Tworzymy przyjazne miejsce wspierające dzieci, nastolatków i ich rodziny.


Najczęściej wybierane usługi

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza służy określeniu, ocenie i konceptualizacji problemu, z jakim przychodzi klient. Pozwala na zrozumienie i wyjaśnienie mechanizmu powstałych trudności, a co za tym idzie dobór najtrafniejszych metod terapeutycznych lub interwencji.…

Ocena gotowości szkolnej

Ocena gotowości szkolnej

Oceny gotowości szkolnej dziecka dokonujemy u dzieci w wieku od 5-7roku życia. Diagnoza ta służy określeniu stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W trakcie spotkania diagnozujemy dojrzałość emocjonalną…

Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki to ćwiczenia usprawniające precyzyjne ruchy dłoni oraz palców. Ruchy te angażują całą rękę do wykonywania różnych czynności. Celem ćwiczeń terapii ręki jest wykonywanie płynnych ruchów, poprawienie zdolności trzymania…

Trening EEG biofeedback

Trening EEG biofeedback

Jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Dzięki treningowi klient potrafi świadomie wpływać na funkcje, które normalnie…

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Zajęcia skierowane są do dzieci: z autyzmem,…

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) to specjalistyczne zajęcia prowadzone przez pedagogów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Dla kogo? Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizujmy są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami…

Dlaczego Poradnia Flex

  • Łączymy wiedzę naukową z praktyką
  • Pracujemy według najwyższych standardów
  • Wszechstronnie wykwalifikowana kadra
  • Szybkie terminy