Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka

Opis szkolenia

Program szkolenia ma na celu przedstawienie wiedzy o rozwoju seksualnym człowieka jako integralnego elementu jego rozwoju. W trakcie zajęć ważna będzie analiza trudności osób dorosłych w dostrzeganiu seksualności dzieci i młodzieży, co będzie wspomagać podejmowanie celowych interakcji wychowawczych.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie z seksualnością w cyklu życia człowieka: dzieciństwo i dorastanie
  • przekazanie wiedzy, jak wspierać rozwój seksualny dziecka

Forma zajęć:

Wykładowo – warsztatowa

Czas trwania:

  • 8 godz.

Program:

  • rozwój psychoseksualny, funkcje seksualności w życiu człowieka, czynniki oddziałujące na przebieg rozwoju seksualnego
  • osobiste doświadczenia dorosłego a wychowanie seksualne dziecka
  • dziecięca ekspresja seksualna, norma seksuologiczna
  • rola edukacji w rozwoju seksualnym
  • norma a patologia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wiedzą na temat rozwoju seksualnego, zweryfikują mity na temat dziecięcej i młodzieńczej seksualności. Ważne będzie również osłabienie obaw związanych z tematem seksualności, co pomoże na łatwiejsze komunikowanie się z dzieckiem na intymne tematy.

Podziel się swoją opinią: