Współpraca między nauczycielami a rodzicami

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy poszukują nowych sposobów komunikowania się z rodzicami uczniów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną sposoby rozmawiania i rozwiązywania konfliktów wywodzące się z koncepcji wywiadu motywującego.

Cele szkolenia:

  • Omówienie podstawowych przyczyn trudności w komunikowaniu się między pedagogami a rodzicami
  • Poznanie konstruktywnych sposobów komunikowania się i rozwiązywania konfliktów pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów
  • Ćwiczenie sposobów skutecznego komunikowania się
  • Ćwiczenie umiejętności refleksyjnej obserwacji siebie w trudnych sytuacjach zawodowych

Forma zajęć:

Warsztat, elementy wykładu, dyskusja.

Czas trwania:

  • 3 godziny

Program:

  • Znaczenie relacji nauczyciel-rodzic w procesie kształcenia i wychowania ucznia
  • Trudności w komunikowaniu się pomiędzy pracownikami szkoły a rodzicami
  • Podejście zorientowane na osobę – kontekst skutecznego porozumiewania się
  • Elementy wywiadu motywującego – umiejętności przydatne w budowaniu relacji nauczyciel- rodzice
  • Jak skutecznie komunikować się z rodzicami, zachowując spokój.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia będą mogli nauczyć się skuteczniej porozumiewać z rodzicami swoich uczniów. Kompetencje wypracowane podczas szkolenia będą im służyły nie tylko w tym kontekście, ale pomogą budować relacje z innymi, zachować spokój i skutecznie realizować cele zawodowe.

Podziel się swoją opinią: