Anna Zalewska

Nauczycielka współorganizująca proces dydaktyczno – wychowawczy. Ukończyła Stosunki międzynarodowe oraz Pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Praca z dziećmi nadaje sens jej życiu, a żywy temperament, pomaga nadążyć za współczesnym uczniem. Wesołe usposobienie, otwartość i empatia są jej zdaniem kluczem do zrozumienia drugiego człowieka.

W Poradni zajmuje się:
  • treningami EEG biofeedback
  • treningiem umiejętności społecznych (TUS)
  • terapią ręki
  • zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi